Нашият екип

Луиза Златанова – председател на фондация  „Щедрост за живот“
Левон Манукян –  зам.-председател на сдружение „Щедрост за живот”
Илиана Паскова – юрисконсулт
Йордан Даскалов – web-разработчик
Валя Чантова – графичен дизайнер
Боряна Иванова – графичен дизайнер
Иво Вартанян  – оператор и видео-монтажист
Юлия Манукян – главен редактор на сайта
Георги Милтиядов – главен администратор на facebook-страницата